Audyty prawne

Usługi związane z audytem prawnym skierowane są głównie dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów prawa handlowego.

Opiniowanie umów i kontraktów

Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez naszych Klientów.

Opracowywanie projektów umów

Jedną z najczęstszych potrzeb przedstawianych przez naszych Klientów przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Analizowanie treści dokumentów

Dokonujemy analiz pism procesowych i dokumentów w oparciu o istniejące przepisy i interpretacje.

Due-dilligence

Specyficzny rodzaj audytu wykonywany w chwili nabycia udziałów lub akcji spółki. Ma on na celu określenie sytuacji prawno-podatkowej danej spółki, co może mieć określony wpływ na wartość nabywanych akcji czy udziałów.

Analizie podlega wiele istotnych z punktu widzenia udziałowcy aspektów. Badane są wszystkie zawarte przez spółkę umowy, obowiązujące regulaminy, uchwały i sprawozdania finansowe. Sprawdzana są zawarte kontrakty, gwarancje i inne zobowiązania mające wpływ na możliwość zaistnienia sporów w przyszłości. Badane są składniki majątku spółki, w tym przede wszystkim nieruchomości, wierzytelności. Analizowane są także sprawy pracownicze, zawarte umowy o pracę, związki zawodowe itd.

Jeśli są Państwo zainteresowani ciągłą współpracą z nami w zakresie pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Oferujemy także:

  • Stałą opiekę prawną
  • Audyt prawny
  • Pomoc w windykacji należności