Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Sprawy cywilne

Spadki i darowizny

Spadek, darowizna, czy też nabycie własności przez zasiedzenie podlegają opodatkowaniu według stawek wymierzanych przez organ podatkowy. Istotne jest określenie wartości rzeczy podlegającej opodatkowaniu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz.1514 z późn. zm.)

Windykacja należności

Kancelaria Saliński prowadzi dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Skuteczna windykacja należności naszych Klientów oparta jest o windykację polubowną, windykację sądową, windykację komorniczą.

Upadłość konsumencka

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej. Po nowelizacji przepisów w 2015 r. łatwiejsza będzie procedura oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej z zachowaniem praw wierzycieli.

Sprawy pracownicze / ZUS

Kancelaria Saliński reprezentuje pracowników jak i pracodawców w sprawach dotyczących stosunku pracy, odszkodowań za wypadki przy pracy, prowadzenie postępowań odszkodowawczych. Reprezentujemy Klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiedzenie

Zasiedzenie służy korygowaniu rzeczywistego prawa posiadania z istniejącym prawem własności tzn. sankcjonuje trwający od dłuższego czasu faktyczny stan posiadania.
Podstawa prawna: Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami

Sprawy rodzinne

Opieka, kontakty z dzieckiem

Wyrok orzekający rozwód rozstrzyga kwestie związane z dalszym życiem małoletnich dzieci małżonków: władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem; wysokości w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka kontaktach rodziców z dzieckiem.
Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zm.) oraz (Dz. U. z 2008 r., Nr 220, poz. 1431)

Rozwody, separacje

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Natomiast separacja polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej.

 

Poniżej publikujemy upoważnienie do reprezentowania Państwa przez naszą Kancelarię oraz listę wzorów i formularzy udostępnioną przez Ministerstwo Sprawiedliwości