Doradztwo podatkowe dla osób fizycznych i prawnych

Kancelaria zapewnia swoim Klientom szeroki pakiet usług doradztwa podatkowego przeznaczonych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. W szczególności usługi obejmują:

Opinie podatkowe

Przygotowujemy opinie prawno-podatkowe, w których objaśniamy analizowany problem. Przedstawiamy obszerną analizę orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych. Wspieramy naszych klientów w dyskusji z organami podatkowymi.

Interpretacje prawa podatkowego

Właściwym do wydawania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Kancelaria Saliński zwraca się w imieniu swoich Klientów o wydanie interpretacji w ich indywidualnej sprawie.

Optymalizacja podatkowa

Planujemy oraz wdrażamy w uzgodnieniu z naszymi Klientami procedury podatkowe, których efektem jest optymalizacja obciążeń podatkowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani ciągłą współpracą z nami w zakresie pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Oferujemy także:

  • Stałą opiekę prawną
  • Audyt prawny
  • Pomoc w windykacji należności