Usługi prawnicze dla spółek i instytucji

Spółki prawa handlowego

Przepisy, które regulują funkcjonowanie spółek prawa handlowego zawarte są w Kodeksie spółek handlowych. Zakres formalności jakie należy wykonać w związku z prowadzeniem tego typem działalności często wymaga od przedsiębiorców pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych.
Kancelaria Prawnicza Saliński najczęściej wykonuje usługi:

  • zakładanie i rejestracja spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych
  • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego w spółkach
  • zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek oraz zmiany treści aktów założycielskich
  • obsługa postępowań rejestrowych przed Sądami rejestrowymi
  • różne formy przekształceń spółek
  • likwidacja podmiotów gospodarczych, zamykanie spółek

Finanse w spółkach handlowych

Upadłość

Abonament miesięczny na opiekę prawną

Oferujemy obsługę przedsiębiorstw we wszelkich sprawach związanych z prawnymi problemami prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniamy krótki czas reakcji na Państwa problemy.

Z wieloma Klientami współpracujemy na zasadzie miesięcznego abonamentu.

 

Poniżej publikujemy upoważnienie do reprezentowania Państwa przez naszą Kancelarię

  • Upoważnienie dla Kancelarii